FOB 98-478

Begrundelse i eksamensklagesag. Manglende angivelse af retningslinier for stillingtagen til bevismæssige spørgsmål

01-01-1998

En studerende klagede over et eksamensankenævns afgørelse i hans sag og over nævnets begrundelse.

Ombudsmanden mente ikke at kunne kritisere ankenævnets afgørelse, men ombudsmanden fandt anledning til at kritisere begrundelsen. Der var tale om en mundtlig eksamination og forløbet i sagen var omtvistet. Ankenævnet burde derfor have redegjort for nævnets retningslinier for stillingtagen til bevismæssige spørgsmål.

Ombudsmanden kritiserede endvidere Københavns Universitet og Undervisningsministeriet for ikke at have påtalt ankenævnets utilstrækkelige begrundelse. (J.nr. 1997-0760-712).