FOB 98-431

Aktindsigt i personalemapper

01-01-1998

En journalist klagede over at Udenrigsministeriet ikke havde givet ham fuld aktindsigt i 5 personalemapper.

Ombudsmanden mente at ansøgningen indeholdt tilstrækkelig identifikation af de pågældende sager, og at kun ganske få dokumenter kunne nægtes udleveret fordi de ikke var indgået i, eller oprettet af ministeriet som led i administrativ sagsbehandling.

Ombudsmanden udtalte videre at han ikke mente ministeriet havde været berettiget til at anse sager om udsendelse og hjemsendelse for sager om ansættelse og forfremmelse, og at en række af de undtagne dokumenter fejlagtigt var blevet anset som interne arbejdsdokumenter.

Endvidere mente Ombudsmanden at det var uberettiget at oplysninger om pensionsalderberegning, om ude- og hjemmetillæg, om individuelle løntillæg og om private ubeskyttede adresser var blevet undtaget fra aktinsigt.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen til fornyet behandling for så vidt angik de dokumenter der var nægtet udleveret ud fra en urigtig retsopfattelse. (J.nr. 1997-1565-401).