FOB 98-403

Aktindsigt. Identifikationskrav. Meroffentlighed

01-01-1998

En journalist klagede over at Sundhedsministeriet ikke ændrede et afslag fra Sundhedsstyrelsen om aktindsigt. Journalisten havde søgt om aktindsigt i samtlige rapporter til styrelsen over uheld med eller tekniske fejl ved specielt medicinsk udstyr.

Sundhedsstyrelsen afslog journalistens ansøgning om aktindsigt med henvisning til at styrelsen ikke mente journalisten i tilstrækkelig grad havde identificeret de sager, han ønskede aktindsigt i. Sundhedsstyrelsen henviste til at der ikke var lavet et "uheldsregister" og at indrapporteringerne derfor bestod af flere sager.

Ombudsmanden kritiserede ikke at styrelsen havde afslået journalistens ansøgning.

Ombudsmanden udtalte dog at Sundhedsministeriet under de foreliggende omstændigheder burde have sørget for at journalistens anmodning om aktindsigt blev bedømt efter princippet om meroffentlighed. Ombudsmanden henstillede at Sundhedsministeriet genoptog sagen. (J.nr. 1996-2735-401).