FOB 98-170

Udtagelse af blodprøver i forbindelse med statsadvokatundersøgelse

01-01-1998

Fire politiassistenter blev kaldt ud for at hjælpe til i forbindelse med tvangstilbageholdelse/tvangsindlæggelse af en person, og det blev nødvendigt at fastholde den pågældende. Under fastholdelsen mistede han bevidstheden og blev kørt til sygehuset, hvor han kort tid efter døde.

Statsadvokaten i Sønderborg indledte en undersøgelse. Som led i undersøgelsen blev der udtaget blodprøver af de fire politiassistenter.

Som hjemmel for udtagelsen af blodprøverne henviste statsadvokaten og Rigsadvokaten dels til administrativ praksis, dels til at de implicerede politiassistenter havde givet samtykke til udtagelsen af blodprøverne.

Ombudsmanden udtalte at administrativ praksis ikke kan udgøre den tilstrækkelige hjemmel for et legemsindgreb. Det var endvidere betænkeligt i den foreliggende situation at antage at der forelå et "ægte" samtykke fra de fire politiassistenter. Ombudsmanden kritiserede at samtykket ikke blev indhentet skriftligt i overensstemmelse med retsplejelovens regler. (J.nr. 1996-1854-611).