FOB 98-158

Ansøgning om tilladelse til sterilisation. Begrundelse

01-01-1998

En mor havde på vegne af sin 17-årige datter der led af Downs syndrom (mongolisme), ansøgt om tilladelse til sterilisation. Samrådet vedrørende svangerskabsafbrydelse og sterilisation afslog ansøgningen, og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse og sterilisation fastholdt samrådets afslag. Myndighederne begrundede afslaget med datterens unge alder og med at hun ikke havde forsøgt at bruge de forskellige former for prævention.

Myndighederne henviste til bestemmelser i en lov der var ændret, og ombudsmanden konstaterede at ankenævnet og samrådet burde have truffet deres afgørelser efter det nye retsgrundlag.

Ankenævnet burde også have vurderet betydningen af at datteren i mellemtiden var fyldt 18 år, og endelig var det ombudsmandens opfattelse at ankenævnets og samrådets begrundelser for afslagene ikke opfyldte kravene i forvaltningsloven.

Herefter henstillede ombudsmanden til ankenævnet at genoptage sagen. (J.nr. 1997-3016-429)