FOB 98-261

Udskiftning af rør i offentligt vandløb. Vandløbslovens § 32

01-01-1998

På vegne af en række grundejerforeninger klagede en lodsejer over Jægerspris Kommunes og Miljøstyrelsens afgørelser om at en udskiftning af et rør i et offentligt vandløb var en omlægning efter vandløbslovens § 32 (og ikke en vedligeholdelse). Myndighedernes afgørelser betød at rørudskiftningen kunne gennemføres som en regulering betalt af lodsejer.

På baggrund af en fortolkning af vandløbslovens § 32 mente ombudsmanden ikke at der var grundlag for at kritisere Jægerspris Kommunes og Miljøstyrelsens afgørelser. (J.nr. 1996-2400-143).