FOB 98-528

Udtalelse afgivet af sætteombudsmand, landsdommer Holger Kallehauge

01-01-1998

Læs udtalelsen ved at klikke på Link til hele sagen i retsinfo ovenfor