FOB 98-117

Aktindsigt i sag om indstilling til Nato. Afgørelsesbegrebet

01-01-1998

I en sag om indstilling af en oberstløjtnant til ansættelse ved NATO Defence College i Rom stadfæstede Forsvarsministeriet Forsvarskommandoens afgørelse om at nægte oberstløjtnanten aktindsigt i nogle oplysninger om hans hustru. Forsvarsministeriet begrundede afgørelsen med at Forsvarskommandoens sag ikke var en afgørelsessag i forvaltningslovens forstand. Ministeriet henviste bl.a. til at det var NATO der traf afgørelse om ansættelsen.

Ombudsmanden udtalte at det på baggrund af de foreliggende oplysninger var Forsvarsministeriet som traf den endelige afgørelse i sagen om ansættelse ved NATO. Herefter var sagen - dvs. også sagen i Forsvarskommandoen - som sådan en afgørelsessag, og den var således omfattet af forvaltningsloven med oberstløjtnanten som part i sagen. Anmodningen om aktindsigt i dokumenterne om oberstløjtnantens hustru burde derfor være behandlet efter reglerne i forvaltningsloven.

Ombudsmanden redegjorde også for spørgsmålet om aktindsigt i forhold til offentlighedsloven.

Ombudsmanden henstillede at Forsvarsministeriet genoptog sagen om aktindsigtsanmodningen. (J.nr. 1996-2998-801).