FOB 98-176

Aktindsigt. Afslag på oplysning om hvorvidt Politiets Efterretningstjeneste har registreret oplysninger om den pågældende

01-01-1998

Politiets Efterretningstjeneste og Justitsministeriet afviste en anmodning om at oplyse hvorvidt efterretningstjenesten var i besiddelse af registreringer eller oplysninger i øvrigt om ansøgeren.

Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere efterretningstjenestens retsopfattelse hvorefter tjenesten - efter en konkret vurdering - kan afslå at oplyse hvorvidt tjenesten har oplysninger om en person. Ombudsmanden mente heller ikke der var særlige omstændigheder som kunne føre til kritik af myndighedernes afslag i det konkrete tilfælde. (J.nr. 1998-2212-601).