FOB 98-304

Afslag på eftergivelse af restskat. Stedlig kompetence

01-01-1998

En skatteyder der boede i Københavns Kommune søgte skattedirektoratet i Frederiksberg Kommune om eftergivelse af restskat. Skattedirektoratet afslog og Told- og Skattestyrelsen tiltrådte afslaget.

Ombudsmanden var enig med skattemyndighederne i at sagen retteligt burde have været behandlet af skattedirektoratet i Københavns Kommune i 1. instans.

Derimod var ombudsmanden ikke enig i skattemyndighedernes vurdering af hvilken betydning kompetencemanglen havde for sagen. Efter ombudsmandens opfattelse var skattedirektoratets afgørelse i sagen ugyldig.

Ombudsmanden kritiserede derfor at skattedirektoratet i Frederiksberg Kommune ikke sendte sagen videre til behandling i Københavns Kommunes skattedirektorat. Ombudsmanden kritiserede også at Told- og Skattestyrelsen ikke ophævede skattedirektoratets afgørelse og oversendte sagen til Københavns Kommune til behandling.

Ombudsmanden henstillede at Told- og Skattestyrelsen genoptog behandlingen af sagen og på ny overvejede hvilken betydning kompetencemanglen havde for sagen. (J.nr. 1997-1050-213).