FOB 98-134

Ændring af fødselsår i personnummer. Praksis

01-01-1998

Indenrigsministeriet afslog at ændre fødselsdatoen på en mand fra Pakistan der tidligere på tro og love havde skrevet under på at han var født i 1948.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere Indenrigsministeriets afgørelse i den konkrete sag, men havde bemærkninger til ministeriets generelle praksis. (J.nr. 1998-0790-435).