FOB 98-110

Aktindsigt i båndede kontrolopkald. Interne arbejdsdokumenter. Kontrolhensyn. Notatpligt

01-01-1998

En forening der repræsenterede en række udbydere af Service 900-tjenester, klagede over Service 900-Nævnets afslag på at udlevere kopi af båndoptagelser af kontrolopkaldene. Service 900-Nævnet foretager kontrolopkald for at kontrollere om Service 900-tjenesterne overholder forskrifterne.

Ombudsmanden gav nævnet ret i at båndoptagelserne var interne arbejdsdokumenter og dermed som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Ombudsmanden mente dog ikke at nævnet havde hjemmel til at nægte aktindsigt i båndoptagelserne som helhed, idet oplysninger om sagens faktiske omstændigheder som var af væsentlig betydning for sagens afgørelse, ville være undergivet aktindsigt.

Nævnet henviste også til at kontroløjemedet ville forspildes hvis kopier af båndoptagelserne blev udleveret. Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere nævnets vurdering, hvorefter udlevering af kopi ville svække fremtidige kontrolmuligheder væsentligt, idet en udlevering af kopier ville gøre det muligt for udbydere at genkende kontrolopkaldernes stemmer.

Men da lydbåndene lovligt kunne nægtes udleveret i kopi, mente ombudsmanden at nævnet skulle have lavet et notat om de oplysninger fra båndene, som måtte udleveres fordi de drejede sig om sagens faktum og var af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Notatet skulle forelægges parten inden nævnet traf afgørelse med henblik på at parten fik lejlighed til at kommentere oplysningernes indhold, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1. (J.nr. 1996-2046-501).