FOB 98-524

Forbud mod tatovering under indlæggelse på sikringsafdelingen på Amtshospitalet i Nykøbing Sj.

01-01-1998

En patient på sikringsafdelingen klagede over at afdelingens ledelse og Vestsjællands Amt havde afslået hans anmodning om at måtte lade sig tatovere på armene. Afslaget var givet på baggrund af et generelt forbud mod tatovering under indlæggelse.

Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere at sikringsafdelingens ledelse generelt havde forbudt tatovering under indlæggelse på afdelingen. Ombudsmanden henviste til det sikringsafdelingens ledelse havde oplyst om afdelingens patientgruppe og om at patienterne, når sygdommen kan kontrolleres under mindre frihedsberøvende former, har et retskrav på udskrivning fra sikringsafdelingen.

Ombudsmanden kritiserede derimod Vestsjællands Amt for manglende underretning til klageren om sagens behandling og for manglende partshøring. (J.nr. 1997-1930-424).