Kritisk Facebook-opslag lå inden for rammerne af kommunalt ansats ytringsfrihed

20-06-2019

Det lå inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed, da en ansat i Odense Kommune i et Facebook-opslag kritiserede den tale, som en leder holdt på en medarbejderdag. Det siger ombudsmanden i en udtalelse til Odense Kommune. Ombudsmanden udtrykker samtidig forståelse for, at kommunen fandt anledning til at tage til genmæle over for opslaget. 

I Facebook-opslaget skrev medarbejderen følgende:
”Hørt Til Odense Kommunes medarbejderdag:
’Ledigheden i Odense er den andenstørste i landet. Det er en brændende platform der kan sidestilles med børnedødeligheden i Afrika’.
WTF?????? (…)”

Kommunen mente, at medarbejderens opslag var illoyalt, og at hun havde gengivet talen forkert. Medarbejderen blev derfor indkaldt til tjenstlig samtale og fik en skriftlig påtale.  

Ombudsmanden anser ikke opslaget for en korrekt gengivelse af talen. Men det ligger efter hans opfattelse inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed.

”Offentligt ansatte har en vidtgående ytringsfrihed. Det betyder bl.a., at de er berettigede til at bruge skarpe og polemiske vendinger og overdrevne udtryk, så længe de f.eks. ikke kommer med åbenbart urigtige oplysninger eller er urimeligt grove”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han peger også på, at Odense Kommune i den konkrete sag naturligvis kunne tage til genmæle over for Facebook-opslaget ved – over for den pågældende medarbejder eller i en bredere kreds – at tilkendegive, hvad lederen faktisk havde sagt, og hvad sigtet med det var.  

 

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

FAKTA OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED

 • De overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår af Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016.
 • I vejledningen opsummeres rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed således (pkt. 3):
  • "Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.
  • Man må ikke bryde sin tavshedspligt.
  • Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.
  • Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde”.
 • I en sag, som er omtalt i Folketingets Ombudsmands beretning for 1995, s. 381 ff., har ombudsmanden udtalt følgende om, hvornår der kan være tale om, at en offentligt ansat har fremsat åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for sit eget arbejdsområde:

”Efter min mening må udgangspunktet være, at den blotte omstændighed, at en ansats oplysninger til pressen ikke er fuldt korrekte, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at udtalelsen kan anses for retsstridig. Over for sådanne fejl har ledelsen mulighed for at foretage berigtigelse eller fremkomme med korrektioner. Derimod må udtalelser, der bevidst eller ved grov uagtsomhed på væsentlige punkter har fået et ukorrekt indhold eller udtrykker en åbenbart uholdbar vurdering, anses for retsstridige.”

 • Spørgsmålet om åbenbart urigtige oplysninger er også behandlet i en nyere sag hos ombudsmanden (sag nr. 2019-2, afsnit 4.3.).
 • Se i øvrigt Overblik #17 om offentligt ansattes ytringsfrihed i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.