IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år

16-05-2019

Som en del af SKATs systemmodernisering fik virksomheder i 2013 en digital løsning - Èn Skattekonto. Men en systemfejl betød, at SKAT ikke – som de efter loven skulle – opkrævede renter hos virksomhederne i op til 2 år og 2 måneder. Fejlen kan bl.a. have betydet, at virksomheder har aflagt forkert årsregnskab.

Det fremgår af en undersøgelse, som Folketingets Ombudsmand offentliggør i dag. Undersøgelsen fokuserer bl.a. på SKATs utilstrækkelige vejledning af virksomhederne. 

”Det er overordentlig uheldigt, at et centralt offentligt IT-system med så store mangler overhovedet blev sat i drift. Men sagen er også en påmindelse om, at hvis den slags fejl alligevel sker, har myndighederne et særligt ansvar for at informere berørte borgere og virksomheder om konsekvenserne for dem”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden sætter spørgsmålstegn ved efteropkrævning

I sin undersøgelse fokuserer ombudsmanden bl.a. på, at SKAT forsømte at vejlede de tusindvis af berørte virksomheder tilstrækkeligt og retvisende om fejlen i IT-systemet.

Først da fejlen var løst efter mere end 2 år, skrev SKAT i december 2015 direkte til virksomhederne om problemet. Nogle virksomheder havde imidlertid i december 2013 modtaget et brev fra SKAT, hvor det fremgik, at renterne indtil videre ikke kunne ses, men hvor det generelle problem med renteopkrævning ikke var direkte omtalt.

SKAT havde også i december 2013 orienteret FSR – danske revisorer og lagt en orientering på SKATs hjemmeside om systemfejlen. Her fremgik det, at der var rettet op på problemet, og at der i begyndelsen af 2014 ville blive tilskrevet renter. Da dette viste sig ikke at være rigtigt, blev orienteringen fjernet fra hjemmesiden, men FSR blev ikke orienteret på ny, og der blev heller ikke lagt en ny orientering på hjemmesiden.

I sin redegørelse stiller ombudsmanden desuden spørgsmål ved, om grundlaget for SKATs efteropkrævning af renter og renters rente har været korrekt. Han peger på, at dette spørgsmål bør afklares af domstolene.

Ombudsmanden gik ind i sagen på baggrund af en klage fra en virksomhed.

 

Se ombudsmandens udtalelse i sagen her

Se overblik #5 om Vejledning på Myndighedsguiden her

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12

 

Én Skattekonto

  • Én Skattekonto gav den 1. august 2013 7-800.000 virksomheder én konto hos SKAT, hvor indbetalinger og udbetalinger automatisk blev modregnet efter et saldolignende princip. Var der minus på en virksomheds skattekonto, skulle der betales rente. Renten skulle beregnes dagligt og tilskrives månedligt. 
  • Det viste sig hurtigt i SKAT, at IT-systemets rentefunktion ikke virkede. SKAT opkrævede derfor ikke renter hos virksomheder det første halve år. 
  • I det følgende halvandet år var der stadig mellem 28.000 og 68.000 virksomheder, der ikke fik opkrævet renter. Først den 1. oktober 2015 var fejlen løst. 
  • I december 2013 modtog nogle virksomheder et brev fra SKAT. Brevet var en opfordring til at betale eventuel gæld og oplyste kun i en enkelt sætning, at renterne ikke kunne ses, da de først ville blive lagt til senere. 
  • Først i december 2015 skrev SKAT direkte til virksomhederne om problemet og orienterede om, at problemet da var løst. SKAT skrev også, at virksomhederne skulle betale renter, hvis de havde haft gæld før den 1. oktober 2015, men at de ikke var beregnet endnu. SKAT skrev, at virksomhederne ville få besked om renteopkrævningen senere. 
  • I 2016 efteropkrævede SKAT renter hos de virksomheder, som havde gæld til SKAT pr. 30. september 2015. De virksomheder, som ikke havde gæld den dato, slap for at betale renter, selv om de tidligere havde haft gæld.