Danske politibetjentes forpligtelser under tvangsudsendelser er tydeliggjort

28-03-2019

Under en tvangsudsendelse af udenlandske statsborgere til Afghanistan overværede flere danske politibetjente, at en afghansk politichef i et fly i lufthavnen i Kabul slog to af de udsendte afghanske statsborgere med flad hånd i ansigtet. Rigspolitiet har vurderet, at betjentene havde ansvaret for de afghanske statsborgere, men at de af bl.a. sikkerhedshensyn gjorde det rigtige ved ikke at gribe ind.

Efter at have undersøgt sagen har ombudsmanden ikke grundlag for at tilsidesætte Rigspolitiets vurdering. 

Rigspolitiet har i februar 2019 udsendt en ny vejledning om ledsagede udsendelser med fly, som indeholder retningslinjer for, hvad danske betjente kan og skal gøre i udlandet. 

”Danske politibetjente skal i samspil med lokale myndigheder ofte foretage svære vurderinger under en tvangsudsendelse. De skal f.eks. både tage hensyn til den udsendtes sikkerhed, deres egen sikkerhed og forholdet til den pågældende stat. Derfor er det godt, at Rigspolitiet nu har klargjort retningslinjerne for de ledsagede udsendelser,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Danske betjentes forpligtelser i udlandet
Episoden med den afghanske politichef fandt sted under politiets tvangsudsendelse af en gruppe udlændinge til Afghanistan. Flyet var landet i Kabul, og alle passagerer var stadig ombord, da en lokal politichef kom ombord. Han bad de tvangsudsendte personer om at rejse sig. Da to af mændene ikke ville forlade flyet, slog eller daskede en lokal politichef dem i ansigtet med flad hånd. 

Udsendelsen blev overværet af to af ombudsmandens medarbejdere, og efter udsendelsen bad ombudsmanden Rigspolitiet om bl.a. at forholde sig til, om de danske betjente skulle have grebet ind over for den afghanske politichef. 

Det er gjort klart i sagen, at danske politibetjente generelt kan have pligt til at skride ind over for lokale myndigheders behandling af tvangsudsendte. Betjentene har nemlig pligt til at træffe rimelige foranstaltninger for at passe på de personer, som de har ansvaret for. 

Ombudsmanden kritiserer dog ikke, at betjentene ikke reagerede over for den afghanske politichef. Det skyldes, at ombudsmanden ikke kan tilsidesætte Rigspolitiets vurdering af risikoen for betjentenes og udlændingenes sikkerhed, hvis betjentene havde grebet ind. 

I undersøgelsen af udsendelsen til Afghanistan har ombudsmanden også taget stilling til andre spørgsmål. Bl.a. er han enig med Rigspolitiet i, at en magtanvendelse foretaget i Danmark var for langvarig. Magtanvendelsen blev foretaget under ombordstigningen på flyet, som trak ud, da sikkerhedsvurderingen af flyet ikke var færdig. 
 

Sagen er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside og kan findes her.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen tlf. 20 33 97 52 

Afdelingschef Morten Engberg tlf. 33 13 25 12
 

FAKTA

Ombudsmanden fører tilsyn med politiets tvangsmæssige udsendelser af udenlandske statsborgere, som ikke har lovligt ophold i Danmark. 

Formålet med tilsynet er særligt at påse, at politiets virksomhed foretages med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse. Ombudsmanden bedømmer således, om politiet følger gældende ret – herunder EU-retten og internationale menneskerettighedskonventioner – og god forvaltningsskik. 

Tilsynet omfatter tiden fra beslutningen om tvangsmæssig udsendelse, og frem til udsendelsen er gennemført. 

Ombudsmanden gennemgår indberetninger fra politiet og et antal afsluttede udsendelsessager. 

Medarbejdere fra ombudsmanden deltager endvidere i konkrete udsendelser. 

Ombudsmandens tilsyn er koncentreret om følgende opmærksomhedspunkter: brug af magt, adskillelse af familier, udsatte grupper, f.eks. personer med helbredsproblemer, forudgående kontakt og information, sikkerhedsvurderingen forud for udsendelse, afbrudte udsendelser og udsendelsesrapporter. 

Ombudsmanden afrapporterer om årets tvangsudsendelser under tilsynsafsnittet i ombudsmandens årlige beretning.