Ombudsmanden etablerer nyt kontor for sager om aktindsigt

27-03-2019

På baggrund af et stigende antal klager i sager om aktindsigt etablerer Folketingets Ombudsmand nu et kontor, der særligt skal koncentrere sig om disse sager. Kontoret sættes i drift fra 1. maj.

Tidligere har sager om aktindsigt været placeret i et kontor med flere typer sager. I det nye kontor kan både chefer og sagsbehandlere fokusere på sager om aktindsigt.

”Vi ser et stigende antal klager over afgørelser om aktindsigt. Derfor styrker vi nu området med det formål at behandle sagerne hurtigere”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at offentlighedslovens regler om sagsbehandlingstid i sager om aktindsigt ikke gælder for ombudsmandsinstitutionen, men at institutionen tilstræber at leve op til tilsvarende principper.

Stigende antal klager i offentlighedssager

Siden 2015 er antallet af klager til ombudsmanden i offentlighedssager steget med næsten 60 procent, fra 230 i 2015 til 362 i 2018. Der er ikke nogen entydig forklaring på denne stigning. Der er dog en tendens til, at andre end medier – f.eks. private borgere – i stigende grad klager til ombudsmanden.

Stigningen har det seneste års tid ført til længere sagsbehandlingstider i ombudsmandsinstitutionen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager om offentlighedsloven, som ombudsmanden har gennemført en undersøgelse i, var således 45 arbejdsdage i 2018 mod 32 arbejdsdage i 2017. 

Ombudsmandsinstitutionen vil løbende evaluere effekten af det nye kontor. Ombudsmanden forventer i den forbindelse, at der vil gå noget tid, inden der kan ses mærkbare forbedringer i sagsbehandlingstiderne.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

AKTINDSIGTSSAGER HOS OMBUDSMANDEN

HVAD KLAGES DER TYPISK OVER?

Der bliver klaget over en bred vifte af problemstillinger både efter offentlighedsloven og efter miljøoplysningsloven. Der har gennem årene været ganske mange sager om ministerbetjening, ekstrahering og sagsbehandlingstid. En tendens er, at der i den senere tid er kommet flere sager om aktindsigt efter miljøoplysningsloven.

På ombudsmandens hjemmeside offentliggøres de vigtigste sager under nyheder og udtalelser.

ANTAL OPRETTEDE OFFENTLIGHEDSSAGER HOS OMBUDSMANDEN

2015

2016

2017

2018

230

237

271

362

 

GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID FOR UNDERSØGTE SAGER

2015

2016

2017

2018

21

31

32

45

Antal arbejdsdage fra ”modenhedsdato” (den dag, hvor sagen er klar til ombudsmandens afsluttende behandling)