Kritik af lang sagsbehandling i sag om humanitær opholdstilladelse

04-03-2019

To år og to måneder måtte en alvorligt syg udlænding fra Sierra Leone afvente besked på, om han kunne få humanitær opholdstilladelse. Det er kritisabelt lang tid, udtaler ombudsmanden efter at have set på sagen. Han kritiserer bl.a., at sagen lå stille i Udlændinge- og Integrationsministeriet i tre perioder på sammenlagt næsten et år og fire måneder. 

Ombudsmanden har efter sin undersøgelse ikke grundlag for at fastslå, at ministeriet forhalede sagen. Men han udtaler, at han har forståelse for, at advokaten har haft den opfattelse, og at han anser det for meget uheldigt, at ministeriet har bragt sig i en situation, hvor spørgsmålet om forhaling overhovedet kunne opstå.

På grund af den lange sagsbehandling måtte ministeriet flere gange bede advokaten om opdaterede lægelige oplysninger. Ministeriet har oplyst, at lægelige oplysninger om sygdom og igangværende behandling bør være så aktuelle som muligt, og som udgangspunkt ikke meget ældre end seks måneder, hvis de skal danne grundlag for en humanitær opholdstilladelse.

Ombudsmanden udtaler, at en sådan praksis pålægger ministeriet et særligt ansvar for at sikre, at sagsbehandlingen ikke trækker ud.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har nu oprettet et selvstændigt kontor til behandling af sager om humanitær opholdstilladelse for at sikre nødvendig fremdrift i alle sager. Ombudsmanden bemærker, at han går ud fra, at ministeriet bl.a. har taget skridt til at sikre, at lignende forløb ikke gentager sig. 

Manden fra Sierra Leone fik humanitær opholdstilladelse i maj 2018 for en periode på to år.

Ombudsmandens udtalelse i anonymiseret form kan læses her

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

 

HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE

  • Efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, ”der befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme ansøgningen”.
  • Humanitær opholdstilladelse på grund af helbredsforhold er betinget af, at udlændingen selv fremlægger nødvendig dokumentation for sine helbredsforhold (udlændingelovens § 9 b, stk. 3).
  • Efter Udlændinge- og Integrationsministeriets praksis skal udlændinge for at få helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse være meget alvorligt fysisk eller psykisk syg og herudover ikke have adgang til den nødvendige behandling i sit hjemland.