Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere – spørgsmål om nye oplysninger

07-02-2019

Folketingets Ombudsmand afgav i marts 2017 endelig redegørelse i sagen om adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere. Ombudsmanden fandt, at udlændinge-, integrations- og boligministerens instruks af 10. februar 2016 til Udlændingestyrelsen efter sit indhold var ulovlig, og at ministeriets fremgangsmåde i sagen var særdeles kritisabel.

Dagbladet Information omtaler i dag en intern udveksling af e-mails i Udlændingestyrelsen samme dag, som instruksen blev udsendt.

I den anledning kan det oplyses, at Information den 30. januar 2019 sendte ombudsmandsinstitutionen de nævnte oplysninger.

Det har medført, at ombudsmanden den 1. februar 2019 har rettet henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ombudsmanden afventer nu Udlændinge- og Integrationsministeriets svar.

Ombudsmanden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.

Nyhed om sagen fra 23. marts 2017