Niels Fenger valgt som ny ombudsmand

26-11-2019

Folketinget har i dag valgt Niels Fenger som ny ombudsmand. Han afløser Jørgen Steen Sørensen, der er tiltrådt som højesteretsdommer.

Niels Fenger kommer fra en stilling som landsdommer i Østre Landsret. Tidligere har han bl.a. været professor i forvaltningsret på Københavns Universitet og direktør for EFTA-tilsynsmyndighedens juridiske tjeneste i Bruxelles. Den 51-årige dr.jur. er desuden forfatter til en lang række bøger og artikler om forvaltningsret.

”Folketingets Ombudsmand er en af de mest dyrebare institutioner i den danske retsstat. Jeg er derfor dybt beæret over den tillid, som Folketinget har vist mig ved at vælge mig til dets nye ombudsmand, og jeg skal gøre mit bedste for at vise mig værdig til den,” siger Niels Fenger.

”Konstruktiv og fremadrettet medspiller”
Den nye ombudsmand ser ombudsmandsinstitutionen som et værn for borgernes retssikkerhed. Han forventer, at en central opgave de kommende år bliver at holde øje med, at den stadigt vigtigere digitale forvaltning gennemføres med respekt for borgernes rettigheder. Han melder samtidig ud, at han vil gå konstruktivt til værks.

”Mit mål vil være at søge løsninger og at bidrage til, at myndighederne ved, hvad de skal gøre bedre næste gang. Jeg vil således fortsætte den nuværende linje med ikke alene at styre gennem kritik, men lige så meget søge at blive en konstruktiv og fremadrettet medspiller i det samlede offentlige system for derigennem at fastholde og videreudbygge den i forvejen høje retssikkerhed og respekt for borgerne i den danske forvaltning,” siger Niels Fenger. Han tilføjer, at han ”vil administrere embedet med fokus på de sager, der betyder noget for samfundet og for den enkelte”.

Niels Fenger tiltræder som ombudsmand d. 1. december efter en kortere periode med sætteombudsmand Henrik Bloch Andersen som midlertidig ombudsmand.

 

CURRICULUM VITAE

Niels Fenger

Studie- og arbejdsforløb mv.
2019- Folketingets Ombudsmand
2017-19 Landsdommer, Østre Landsret.
2014-15 Landsdommer (kst.), Østre Landsret.
2009-17 Professor i forvaltningsret på Københavns Universitet.
2004 Dr.jur. på afhandlingen ”Forvaltning og fællesskab”
2002-09 Direktør for EFTA-tilsynsmyndighedens juridiske tjeneste, Bruxelles.
2001-02 Kontorchef i Indenrigsministeriet.
1996-00 Fuldmægtig i Justitsministeriet, Lovafdelingen, Stats- og Forvaltningsretskontoret.
1995-96 Kandidatstipendiat på Københavns Universitet.
1994-95 Referendar ved EF-domstolen.
1993-94 Fuldmægtig i Justitsministeriet, Civilkontoret.
1992-93 Fuldmægtig i Justitsministeriet, Lovafdelingens EU-retskontor.
1992 Cand jur. fra Københavns Universitet.
1987 Student Rødkilde Gymnasium, Vejle.

Født 9.11.1968.
Niels Fenger bor på Østerbro med sin kone og to børn på 4 år og 9 år.

Udvalgte øvrige hverv
2018- Redaktionen for Ugeskrift for Retsvæsen, Afdeling B.
2014-16 Procesbevillingsnævnet.
2014-15 Bo Schmidt-udvalget om forholdet mellem politikere og embedsmænd.
2012-14 Undersøgelseskommissionen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag.
2011- Bestyrelsen for Dansk forening for kommunal- og forvaltningsret.
2011- Bestyrelsen for Juridisk Forening.

Bøger og artikler