Journalist fik udleveret navn på rejsebureau, der havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling

11-11-2019

En journalist har fået aktindsigt i navnet på et rejsebureau, der havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling. Det sker efter ombudsmandens udtalelse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet havde på sin hjemmeside – i anonymiseret form – offentliggjort en afgørelse om, at et rejsebureau havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling. Rejsebureauet havde, ifølge afgørelsen, afvist at sælge billetter til en fodboldrejse til en person med et tyrkisk klingende navn.

Nævnet afslog at give journalisten aktindsigt i rejsebureauets navn.

Ombudsmanden var enig med Ligebehandlingsnævnet i, at offentlighedslovens bestemmelse om hensyn til erhvervsmæssige interesser (§ 30, nr. 2) ikke kunne bruges til at tilbageholde navnet på rejsebureauet.

Efter ombudsmandens opfattelse kunne de samme hensyn derfor heller ikke føre til at tilbageholde rejsebureauets navn efter offentlighedslovens såkaldte generalklausul (§ 33, nr. 5).

Nævnet har nu udleveret rejsebureauets navn til journalisten.

 

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12

Souschef Stephan Andreas Damgaard, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn, der træffer afgørelse i sager om forskelsbehandling. Nævnet behandler bl.a. klager over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.
  • Efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, kan en offentlig myndighed afslå aktindsigt i oplysninger om en virksomheds forretningsforhold mv., hvis det har væsentlig økonomisk betydning for virksomheden. Det kan f.eks. være oplysninger om forretningsmæssige strategier, kontraktvilkår, produktionsmetoder eller lignende.
  • Offentlighedslovens § 33, nr. 5, kalder man også ”generalklausulen”. Det er offentlighedslovens opsamlingsbestemmelse, der i særlige tilfælde kan begrunde undtagelse fra aktindsigt for at beskytte væsentlige hensyn til private og offentlige interesser. I sagen bemærkede ombudsmanden, at generalklausulen ikke kan bruges, hvis det hensyn, som myndigheden vil tilgodese, er fuldt identisk med hensyn, der er tilgodeset ved en af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men betingelserne for at anvende denne undtagelsesbestemmelse ikke er opfyldt.