Folketinget vælger midlertidig ombudsmand

24-10-2019

Folketinget har i dag valgt landsdommer Henrik Bloch Andersen til midlertidig ombudsmand fra den 1. november 2019, og indtil en nyvalgt ombudsmand kan tiltræde hvervet. Henrik Bloch Andersen er dommer i Østre Landsret og har hidtil som såkaldt sætteombudsmand varetaget ombudsmandens funktioner i sager, hvor denne er inhabil.

Den nuværende ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, har tidligere meddelt Folketinget, at han ønsker at fratræde stillingen som Folketingets Ombudsmand med udgangen af oktober 2019, da han den 1. november 2019 tiltræder en stilling som højesteretsdommer.  

Folketinget vælger en ny ombudsmand efter indstilling fra Folketingets Retsudvalg.

Se Folketingets nyhed

Se nyhed af 9. september 2019 – Ombudsmanden bliver ny dommer i højesteret