Borgmesters lån af lokale førte til inhabilitet

10-04-2019

Det var i strid med gavereglerne for offentligt ansatte, da Københavns Kommunes daværende beskæftigelses- og integrationsborgmester fik stillet et lokale gratis til rådighed af et privat firma. Hun blev dermed inhabil i forhold til firmaet og burde ikke have deltaget i beslutningen om at give firmaet en erhvervspris.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand i en redegørelse.

Borgmesteren henvendte sig selv til ejeren af firmaet, fordi hun manglede et lokale til fejring af en privat begivenhed. Ejeren kendte hun i kraft af sit hverv som borgmester. Hun tilbød at betale for lokalet, men det afviste ejeren med den begrundelse, at firmaet ikke drev udlejningsvirksomhed.

Ombudsmanden udtaler alligevel, at det samlet set er hans opfattelse, at det gratis udlån af firmaets lokale førte til, at borgmesteren blev inhabil i sager om firmaet, og at hun derfor var inhabil, da hun nogle år senere var med til at beslutte, at firmaet skulle have en erhvervspris. Ombudsmanden har dog ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at henstille til kommunen at genoptage sagen.

Politikerhenvendelser bør håndteres korrekt
Under sagen har Københavns Kommune desuden indsendt en række dokumenter til ombudsmanden om istandsættelse af borgmesterens private lejlighed, som det private firma var involveret i. Oplysningerne er imidlertid ikke entydige, og ombudsmanden konkluderer, at det ikke med hans redskaber er muligt at trænge til bunds i denne del af sagen.

Sagen handler også om, at den daværende borgmester flere gange henvendte sig til en anden forvaltning i Københavns Kommune. Henvendelserne drejede sig dels om sager vedrørende hendes private forhold, dels om sager, som havde betydning for det nævnte private firma.

På dette punkt konkluderer ombudsmanden, at Københavns Kommune har et særligt ansvar for at sikre, at både embedsmænd og politikere har en korrekt forståelse af, hvordan henvendelser fra politikere, der kan involvere en personlig interesse, skal håndteres for at understøtte tilliden til, at sagsbehandlingen foregår på et sagligt grundlag.

Læs ombudsmandens redegørelse FOB 2019-13

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12

 

GAVER OG INHABILITET

  • Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. (God adfærd i det offentlige, 2017)

  • Begrebet gaver og andre fordele skal forstås bredt, dækkende både fysiske ting som f.eks. chokolade, vin og bøger, og ikke-fysiske gaver som f.eks. tilbud om rabatter, rejser, kurser eller forplejning.

  • Hvis en offentligt ansat tager imod en gave i strid med gavereglerne, kan det føre til, at vedkommende bliver inhabil over for gavegiveren (forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5).

  • Gavereglerne og reglerne om inhabilitet har bl.a. til formål at sikre, at myndighedernes afgørelser bliver truffet på et sagligt grundlag uden inddragelse af uvedkommende hensyn, og dermed at understøtte tilliden til den offentlige forvaltning.