Skoleledelse måtte tåle kritisk Facebook-kommentar

23-10-2019

”Ledelsen overvåger og forfølger folk”. Sådan skrev en skolelærer bl.a. på Facebook om sin ledelse i en kommunal folkeskole.

Ombudsmanden konkluderer nu, at lærerens kommentar lå inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed. Derfor var det forkert af kommunen at give læreren en tjenstlig advarsel.

”Jeg må lægge til grund, at lærerens kommentar på Facebook afspejler, hvordan han har opfattet forskellige ledelsesmæssige dispositioner fra skolens side. Jeg kan ikke vurdere, om hans opfattelse er korrekt, og det er næppe ualmindeligt, at ledelse og ansatte kan have forskellige opfattelser af ledelsesmæssige dispositioner. Men jeg finder, at en ledelse i vidt omfang må tåle, at forskelle i parternes opfattelse kommer offentligt til udtryk”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ledelsen havde mulighed for at reagere
Facebook-kommentaren var ifølge læreren en reaktion på nogle oplevelser, han havde haft med ledelsen, og måtte anses at afspejle, hvordan læreren – med rette eller urette – havde opfattet disse oplevelser.

Ombudsmanden peger på, at skoleledelsen i en sådan situation ikke er uden muligheder for at reagere. Ledelsen kunne f.eks. have udtrykt sin egen opfattelse over for læreren eller over for andre, når blot reaktionen ikke blev en kritik af, at læreren havde ytret sig.

”En ledelse af en offentlig myndighed må gerne svare på en medarbejders kritik og tage til genmæle, hvis den er uenig. Men svaret må ikke kunne opfattes som en kritik af, at medarbejderen har brugt sin ytringsfrihed,” siger Jørgen Steen Sørensen.

En lovlig ytring kan aldrig i sig selv danne grundlag for afskedigelse eller andre negative ledelsesreaktioner som f.eks. en irettesættelse eller advarsel.

Ombudsmanden har nu bedt kommunen om at se på sagen igen. 

Læs ombudsmandens udtalelse

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

OM SAGEN

 • I forbindelse med den lokale lærerkreds’ opslag på Facebook om en indgået lokalaftale skrev læreren bl.a. følgende i en kommentar på Facebook:
  ”Tag et kig på […] Skole. Den er helt gal. Ledelsen overvåger og forfølger folk, og kredsen bakker selvfølgelig ubetinget op. Men det er jo klart, når [antal personer] fra den skoles ledelse er blevet oplært af kredsen!!!”
 • Læreren var efterfølgende til samtaler hos skoleledelsen, og han modtog en skriftlig advarsel af kommunen, som anså hans kommentarer for ”urimeligt grove og åbenbart usande”.

 • Danmarks Lærerforening klagede til ombudsmanden over advarslen.

 

FAKTA OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED

 • De overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår af Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016.

 • I vejledningen opsummeres rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed således (pkt. 3):
  • "Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.
  • Man må ikke bryde sin tavshedspligt.
  • Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.
  • Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde”.

 • I Overblik #17 i Ombudsmandens Myndighedsguide findes også en kort gennemgang af rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed.

 • Det fremgår af en række udtalelser hos ombudsmanden, at offentligt ansatte har en vidtgående ytringsfrihed. Se bl.a. senest i en sag om en praktikant, der på Facebook kritiserede sin leders tale. Ombudsmanden udtalte bl.a., at der er et vist rum for brug af overdrevne udtryk, når offentligt ansatte kritiserer deres arbejdsplads.

 • I artiklen ”Ledelsen har også ytringsfrihed” i ombudsmandens beretning for 2016, s. 50, peger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen på, at ledelser i det offentlige har forskellige muligheder for at reagere, når offentligt ansatte bruger deres ytringsfrihed.