Ombudsmanden tilbyder faglig opdatering hvert kvartal

11-04-2019

Ønsker man at holde sig opdateret om fagligt nyt fra ombudsmanden, er der nu mulighed for at få en oversigt i mailboksen hvert kvartal.

I nyhedsmailen ”Faglig opdatering” får man korte resumeer af kvartalets udtalelser og rapporter. Derudover får man en liste over nye eller opdaterede overblik fra ombudsmandens myndighedsguide.

Gå til ombudsmandens abonnementsside.

Abonnementer hos ombudsmandsinstitutionen

  • Nyheder. Folketingets Ombudsmand lægger løbende nyheder på sin hjemmeside. De fleste nyheder vedrører en udtalelse i en netop afsluttet sag, men nyheder kan også dreje sig om f.eks. nye skridt i sager af offentlig interesse eller nyt om organisationen. Abonnenter modtager 50-60 nyheder om året.
  • Pressemeddelelser. Mere formelle informationer lægges på hjemmesiden som pressemeddelelser. For at modtage pressemeddelelser direkte skal man følge @_ombudsmanden på Twitter.
  • Faglig opdatering. Indeholder overblik fra Myndighedsguiden og offentliggjorte udtalelser og rapporter. Udsendes en gang i kvartalet.
  • Skat. Ombudsmandens Skattekontor har en særlig side med oversigt over igangværende sager rejst på eget initiativ og afsluttede sager af generel interesse på skatteområdet. Når siden opdateres (cirka 12 gange om året), modtager abonnenter en mail.