Målrettet indsats har på kort tid nedbragt bekymrende sagsbehandlingstider i Udlændinge- og Integrationsministeriet

03-01-2019

For nylig udtalte ombudsmanden ”alvorlig bekymring” over Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandlingstider i aktindsigtsager. Ministeriet har i forlængelse heraf underrettet ombudsmanden om en målrettet indsats på området. 

I sommer havde ministeriet 35 ubesvarede aktindsigtsanmodninger fra journalister og andre. Den ældste anmodning havde ligget i mere end 16 måneder. En frisk opgørelse fra ministeriet viser, at en særlig task force de seneste måneder har nedbragt antallet af verserende aktindsigtssager markant. 

I slutningen af november havde ministeriet således kun 8 aktindsigtssager under behandling. Disse sager var indkommet i oktober og november. De mange gamle sager var altså behandlet. 

”Det er glædeligt, at det er lykkedes for ministeriet på kort tid at opnå en markant nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i aktindsigtssager. Som tallene ser ud, har jeg ikke har grund til at gøre mere nu”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden understreger dog, at han vil være opmærksom på, om ministeriet, med de tiltag som er iværksat, også fremover kan fastholde den positive udvikling i sagsbehandlingstiderne.
 

Se ombudsmandens brev af 20. december 2018 til Udlændinge- og Integrationsministeriet her

Se tidligere nyhed af 5. november 2018 med link til ombudsmandens udtalelse af 1. november 2018 her
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Områdechef Kirsten Talevski, telefon 33 13 25 12