Folkemødet - lytter forvaltningen ikke til vagthundene?

11-06-2019

Folketinget har udpeget uafhængige vagthunde til at sikre, at den offentlige forvaltning følger love og regler - og gør det effektivt. Men hvorfor reagerede forvaltningen ikke på advarsler fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne om SKAT og Socialstyrelsen? Rettede myndighederne sig efter ombudsmandens kritik i sagen om adskillelse af unge asylpar? Og lytter systemet i dag mindre end tidligere, når vagthundene uddeler kritik?

Det er nogle af de spørgsmål, som ordstyrer Hans Engell vil stille Folketingets vagthunde på årets folkemøde. Eventen foregår i Folketingets telt fredag 14. juni 2019 kl 10.30-11.30.

Rigsrevisor Lone Strøm og holdet af statsrevisorer reflekterer over, om deres advarsler kunne være formuleret tydeligere, både i sagen med satspuljemidler i Socialstyrelsen og i forhold til skattemyndighederne.

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen giver sin vurdering af, om forvaltningen generelt gør mere modstand over for Folketingets vagthunde i dag end tidligere. Bl.a. med afsæt i sagen om adskillelse af unge asylpar.

Publikum får rig lejlighed til at blande sig debatten.

FOLKETINGETS KONTROLORGANER

Rigsrevisionen, Statsrevisorerne og Folketingets Ombudsmand er nogle af landets øverste kontrolorganer. De udgår alle tre fra Folketinget, men arbejder uafhængigt. Deres opgave er at kontrollere den offentlige forvaltning. Mens Statsrevisorerne og Rigsrevisionen kontrollerer, at statens penge bliver brugt fornuftigt og effektivt, holder ombudsmandsinstitutionen øje med, at den offentlige forvaltning overholder landets love i mødet med borgerne.

  • I Rigsrevisionen er der 300 medarbejdere med forskellig samfundsfaglig baggrund. Den øverste chef er rigsrevisor Lone Strøm. Rigsrevisor udpeges af Folketingets formand, bl.a. efter indstilling fra Statsrevisorerne.
  • De politisk udpegede statsrevisorer har et mindre sekretariat på Christiansborg. De seks statsrevisorer er: formand Henrik Thorup (DF), næstformand Klaus Frandsen (RV), Henrik Sass Larsen (S), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL), Britt Bager (V).
  • Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen er jurist og bliver udpeget direkte af Folketinget efter hvert valg. Ombudsmandsinstitutionen har cirka 110 medarbejdere - primært jurister.