FOB 90-50

Uacceptabel sagsbehandlingstid i aktindsigtssag.

01-01-1990

En journalist klagede i juni 1990 over, at Finansministeriet endnu ikke havde truffet afgørelse i anledning af hans begæring af 9. februar 1990 om aktindsigt i sagen vedrørende privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring. Ved Finansministeriets afgivelse af udtalelse til ombudsmanden den 6. juli 1990 meddelte ministeriet, at det ikke var muligt at oplyse, hvornår anmodningen om aktindsigt kunne forventes besvaret.

Ombudsmanden udtalte i skrivelse af 16. august 1990 - da der var gået mere end 6 måneder - at behandlingstiden lå klart udenfor grænsen for det acceptable. (J. nr. 1990-967-23).