FOB 90-80

Ændret tidsmæssig prioritering ved registrering af "skuffeselskaber".

01-01-1990

A havde som advokat gennem flere år fået registreret såkaldte "skuffeselskaber" med henblik på videresalg. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E) registrerede anmeldelserne uanset selskabstype i den rækkefølge, de indgik til E. I begyndelsen af april 1990 ændrede E sin registreringspraksis, således at registreringen af "egentlige selskaber" blev prioriteret forud for "skuffeselskaber". Den ændrede praksis var bl.a. begrundet i, at de "egentlige selskabers" erhvervsaktiviteter indtil registreringen blev drevet på stifternes personlige ansvar. Ændringen vedrørte også allerede modtagne anmeldelser.

Ombudsmanden fandt, at nedprioriteringen var lovlig, og da den gennemsnitlige behandlingstid for "skuffeselskaber" efter ændringen ikke var urimelig lang (ca. 4 måneder), fandt han ikke grundlag for at kritisere den ændrede registreringspraksis.

Derimod fandt ombudsmanden det kritisabelt, at ændringen af den hidtidige registreringspraksis var sket uden forudgående varsel over for den - formentlig ret snævre - kreds, der blev berørt af ændringen. (J. nr. 1990-856-34).