FOB 90-279

Disciplinær påtale efter frifindende dom vedrørende overtrædelse af sygeplejerskeloven.

01-01-1990

Dansk Sygeplejeråd klagede på vegne af sygeplejerske A over, at Sundhedsvæsenets Patientklagenævn havde tildelt hende en irettesættelse for overtrædelse af § 5 i sygeplejerskeloven.

Patientklagenævnet havde tidligere sendt sagen til anklagemyndigheden og anmodet om tiltalerejsning. Ved dommen i straffesagen blev A frifundet.

Ombudsmanden udtalte, at dommen vanskeligt kunne læses anderledes end, at rettens frifindelse også omfattede overtrædelse af § 5 i sygeplejerskeloven. Patientklagenævnet kunne herefter ikke på samme faktiske grundlag udtale kritik af A for overtrædelse af denne bestemmelse.

Ombudsmanden henstillede, at patientklagenævnet tilbagekaldte irettesættelsen. (J. nr. 1990-685-43).