FOB 90-236

Hjemmelsgrundlag for begrænsning af rekursinstansers prøvelse af sociale afgørelser.

01-01-1990

Efter at ombudsmanden havde anmodet Socialministeriet om en udtalelse om hjemmelsgrundlaget for to bekendtgørelser, hvorved ministeriet begrænsede Den Sociale Ankestyrelses og amtsankenævnenes prøvelse af sociale afgørelser, ophævede Socialministeriet de nævnte bekendtgørelser.   (J. nr. 1990-1458-059).