Ombudsmanden går ikke ind i sagen om en tidligere ministers jagtture og golfrejser

02-06-2009

Folketingets Ombudsmand har efter en gennemgang af Økonomi- og Erhvervs­ministeriets redegørelse ikke tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre en bagudrettet undersøgelse omfattende ministerens aktiviteter i perioden 2003-2008.

Ombudsmanden har navnlig lagt vægt på at der - i modsætning til modtagelse af gaver - ikke eksisterer en nogenlunde sikker målestok for de økonomiske værdier der kan indgå i arrangementer ministre må deltage i i forbindelse med møder mv.

”Min opgave er at vurdere om forvaltningen – herunder ministrene – har holdt sig inden for reglerne. Men her er vi på et område uden klare regler for hvor grænserne går,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen og fortsætter:

 

”Jeg vil i stedet forsøge at bidrage til at vi fremover får retningslinjer for i hvilket omfang ministre og andre offentligt ansatte kan deltage i mødearrangementer af væsentlig økonomisk værdi.” Hans Gammeltoft-Hansen har derfor taget kontakt til Statsministeriet for at drøfte spørgsmålet.

Læs brevet til Økonomi- og Erhvervsministeriet her. 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43. Oplysninger af mere faktuel karakter kan fås hos fuldmægtig Kirsten Broundal på telefon 33 13 25 12.

FAKTA 

Den 18. marts 2009 bad ombudsmanden Økonomi- og Erhvervsministeriet om en redegørelse for en sag der havde været omtalt i en artikel i BT den 15. marts 2009. Det fremgik af artiklen at den tidligere økonomi- og erhvervsminister som minister havde deltaget i jagtture og golfrejser (i perioden 2003-2008) finansieret af virksomheder og private personer. Ombudsmanden bad ministeriet om redegørelsen til brug for sine overvejelser om hvorvidt der var grundlag for at han af egen drift tog sagen op til undersøgelse.

 

Der var således tale om en rent foreløbig anmodning med henblik på om der eventuelt kunne være grundlag for at foretage en ombudsmandsundersøgelse.

 

Ombudsmanden modtog redegørelsen fra Økonomi- og Erhvervsministeriet den 20. maj 2009.

 

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ. I 2007 tog ombudsmanden 201 sager op på eget initiativ.