Ombudsmanden bifalder planer om drejebog for bispevalg

11-11-2009

Folketingets Ombudsmand har besluttet at indstille undersøgelsen af bispevalget i Københavns Stift dette forår. Det sker efter at Kirkeministeriet har meddelt at det vil overveje en række forhold der skal sikre en god afvikling af bispevalg fremover, og at ministeriet vil udarbejde en drejebog som skal bruges ved fremtidige bispevalg.

”Jeg mener bestemt det er en god ide med en drejebog der kan bruges når der i fremtiden skal afholdes bispevalg. Når ministeriet selv har truffet denne beslutning, er der ingen grund til at vi nu graver dybere ned i de eventuelle problemer der var ved valget i København,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Bispevalget i Københavns Stift foregik på den måde at de stemmeberettigede fik tilsendt valgmateriale, og de skulle herefter selv returnere stemmesedlerne til valgstedet i fortrykte returkuverter. Et betydeligt antal stemmer blev imidlertid ikke talt med fordi stemmerne først kom frem til valgstedet efter at fristen for at stemme var udløbet.

Ombudsmanden modtog herefter en række klager fra både præster og menighedsrådsmedlemmer, og han besluttede på den baggrund at se nærmere på sagen bl.a. for at undersøge om valget eventuelt burde have været tilrettelagt på en anden måde. Ombudsmanden slog dog samtidig fast at undersøgelsen af sagen ikke ville kunne føre til et omvalg, men at undersøgelsen kun kunne få betydning for fremtidige bispevalg (se nyhed af 8. juli 2009).

På baggrund af Kirkeministeriets svar har ombudsmanden altså nu besluttet at han ikke vil fortsætte sin undersøgelse. Det fremgår af et brev som ombudsmanden netop har sendt til de personer der klagede til ham tidligere på året.

Ombudsmanden har bedt Kirkeministeriet om at orientere ham om sagens videre forløb.

Yderligere oplysninger kan fås hos konsulent Ulla Frederiksen på tlf. 33 13 25 12 eller hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.