Folketingets Ombudsmand har inspiceret ”klimaburene” på Retortvej i Valby

16-12-2009

I går eftermiddags inspicerede Folketingets Ombudsmand (OPCAT-enheden) politiets venterum – de såkaldte ”klimabure” – på Retortvej i Valby. Inspektionen blev foretaget sammen med en læge fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre.

 

Ved inspektionen blev de fysiske forhold besigtiget og politiets procedurer gennemgået.

 

En rapport om inspektionen kan forventes i begyndelsen af det nye år.

 

Folketingets Ombudsmand har i øvrigt den 14. december 2009 bedt Københavns Politi om en række oplysninger om behandlingen af de personer som politiet har tilbageholdt i venterummene. Se ombudsmandens brev til Københavns Politi her.

 

Den 14. december 2009 modtog Folketinget Ombudsmand en henvendelse fra Retshjælpen Rusk om forholdene. Folketingets Ombudsmand har bedt Københavns Politi om en udtalelse om sagen.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.