Myndighederne skal huske forvaltningsretlige krav ved indførelse af IT

28-05-2009

Folketingets Ombudsmand har igennem de senere år behandlet flere sager hvor IT har spillet en central rolle, og hvor ombudsmanden desværre har måttet konstatere at myndighedernes IT-løsninger ikke har levet op til de forvaltningsretlige krav. Derfor har ombudsmanden valgt at lave et oversigtsnotat der beskriver de forskellige sager og problemstillinger. Ombudsmanden modtager jævnligt henvendelser fra myndighederne om disse spørgsmål, og notatet er også ment som en hjælp til myndighederne i forbindelse med udviklingen af IT-løsninger.

 

”Helt enkelt kan man sige at de forvaltningsretlige krav gælder selvom computer afløser papir”, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. ”Som et eksempel kan nævnes den sag der er omtalt først i notatet. Her var en kommune ikke i stand til at rekonstruere dokumenter i en pensionssag. Det var kommunen forpligtet til, og det måtte derfor være kommunen der bar risikoen for den bevisusikkerhed der var i sagen”, fortsætter Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Flere sager viser at myndighederne først bliver opmærksomme på forvaltningsretlige krav efter at IT-systemerne er taget i brug. Hans Gammeltoft-Hansen understreger at det er vigtigt at kravene tænkes ind så tidligt som muligt og gerne allerede i designfasen af IT-løsningen for at systemet fra start kan leve op til kravene. ”Det vil vel i øvrigt også være lettere og billigere end efterfølgende at skulle ændre i IT-systemet”, tilføjer Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Læs ombudsmandens senest reviderede notat her.

[Linket er pr. 1. januar 2024 ændret til det aktuelle overblik #13 i ombudsmandens Myndighedsguide.] 

Yderligere oplysninger kan fås på tlf.nr. 33 13 25 12 hos kontorchef Karsten Loiborg eller hos fuldmægtig Lise Puggaard.

 

 Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.