Ministerium skal redegøre for tidligere ministers deltagelse i jagtture og golfrejser

18-03-2009

Folketingets Ombudsmand har netop bedt Økonomi- og Erhvervsministeriet om en redegørelse i sagen om en tidligere økonomi- og erhvervsministers deltagelse i jagtture og golfrejser. Når redegørelsen foreligger, vil ombudsmanden tage stilling til om der er grundlag for at iværksætte en undersøgelse af sagen.

 

Læs ombudsmandens brev til ministeriet. Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43 eller hos fuldmægtig Kirsten Broundal på tlf. 33 13 25 12.

Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ. I 2007 tog ombudsmanden 201 sager op på eget initiativ.