Ombudsmanden på tyrkisk, urdu og arabisk

01-07-2009

Hvis du mener at en offentlig myndighed har begået en fejl overfor dig, kan du klage til Folketingets Ombudsmand.

 

Sådan lyder indledningen på en samling nytrykte brochurer på henholdsvis urdu, arabisk, tyrkisk og engelsk. Det er første gang Folketingets Ombudsmand direkte forsøger at informere grupper, der ikke forstår dansk.

 

”Det er ganske enkelt et forsøg på at yde en service overfor mennesker der ikke behersker dansk. Alle kan klage til ombudsmanden. Det følger af ombudsmandsloven. Også turister på gennemrejse eller asylansøgere for eksempel. Derfor skal vi også forsøge at informere disse grupper om institutionen,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Den direkte inspiration til initiativet kom under et besøg af ambassadør Ömür Orhun, fra OSCEs kontor til bekæmpelse af intolerance og diskrimination mod muslimer.

 

Brochurerne er nu sendt ud til forskellige offentlige kontorer, men de er også forsøgt distribueret gennem foreninger. Brochurer kan rekvireres via ombudsmandskontoret eller downloades via ombudsmandens hjemmeside.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43.

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.