Ny beretning fra ombudsmanden

05-10-2009

I 2008 kom ombudsmanden med især en redegørelse som fyldte meget i medierne, nemlig sagen om hvorvidt udlændingemyndighederne har vejledt godt nok om reglerne for familiesammenføring. Redegørelsen i den såkaldte vejledningssag er blot en af de sager fra Folketingets Ombudsmand som har fundet plads i beretningen for 2008. Beretningen er netop afleveret til Folketinget.

 

I vejledningssagen kritiserede ombudsmanden myndighederne for ikke at have informeret godt nok om praksis på deres hjemmeside. Desuden undersøgte ombudsmanden myndighedernes praksis som på nogle vigtige punkter havde været meget svingende. Myndighederne havde bl.a. i flere tilfælde været længe om at ændre praksis når der kom nye meldinger fra EF-domstolen.

 

Men beretningen viser at der er stor forskel på de over 4.000 sager som landede på ombudsmandens skrivebord i fjor.

 

Et andet eksempel er sagen om en kvinde med synsproblemer som blev sagt op fra sin stilling i et statsfængsel mindre end et år før hun kunne gå på efterløn. Det var først og fremmest kvindens dårlige syn som gav hende problemer med arbejdet, og ombudsmanden mente derfor at arbejdsgiveren bl.a. skulle have forholdt sig til om kvindens synsproblemer kunne karakteriseres som et handicap. Hvis det var tilfældet, skulle arbejdsgiveren tage højde for forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Ombudsmanden anbefalede arbejdsgiveren at tage sagen op igen.

 

I alt rummer beretningen 34 konkrete enkeltsager, fem inspektionssager og to egen drift-projekter.

 

I 2008 oprettede ombudsmanden i alt 4.229 nye sager – i øvrigt en lille stigning på ca. 250 sager i forhold til året før.

 

Som tidligere år arrangerer Folketingets Retsudvalg senere på året en høring der er åben for alle, om beretningen. På Folketingets hjemmeside (www.ft.dk) kan man orientere sig om tid og sted.

 

Beretningen i dens fulde længde kan findes her. Her kan du også finde omtale af en række konkrete sager under Nyt og presse.

 

Den trykte beretning kan hentes hos Folketingets Ombudsmand, Gammeltorv 22, tirsdag den 6. oktober kl. 12-15 og onsdag kl. 9-15.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil: 40 43 45 43.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.