Bispevalget i Københavns Stift ikke ugyldigt

08-07-2009

Folketingets Ombudsmand fastslår nu at den første runde af bispevalget i Københavns Stift ikke skal gå om, men han vil undersøge om valget eventuelt burde have været tilrettelagt bedre, dvs. om principperne for god forvaltningsskik blev fulgt. 

Et betydeligt antal stemmer blev ikke talt med da stemmerne blev gjort op ved første runde af bispevalget i København. Det skyldtes at stemmerne først kom frem til valgstedet efter at fristen for at stemme var udløbet.  

Ombudsmanden er gået ind i sagen på baggrund af en række klager fra både præster og menighedsrådsmedlemmer. Ombudsmandens undersøgelse af sagen vil dog ikke kunne føre til et omvalg. Det fremgår af et brev som ombudsmanden netop har sendt til de personer der har klaget til ham.  

”Klagerne har peget på nogle forhold som jeg nu vil undersøge nærmere. Men selv om det skulle ende med kritik af gennemførelsen af bispevalgets første runde, kan denne kritik ikke blive af en sådan art at valget bør gå om,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, der tilføjer at det var afgørende at få en afklaring på dette spørgsmål inden bispevalgets anden runde.  

Bispevalget foregik på den måde at de stemmeberettigede fik tilsendt valgmaterialet, og de skulle herefter selv returnere stemmesedlerne til valgstedet i fortrykte returkuverter. Ombudsmanden vil bl.a. undersøge den vejledning de stemmeberettigede fik i forbindelse med valget. 

Ombudsmanden har nu bedt om Kirkeministeriets og valgbestyrelsens bemærkninger til sagen. Først når myndighederne har haft mulighed for at kommentere sagen, vil ombudsmanden tage stilling til om der er grundlag for at kritisere myndighedernes fremgangsmåde, og eventuelt komme med henstillinger til hvad myndighederne bør gøre ved fremtidige valg.

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Morten Engberg på tlf. 33 13 25 12 eller hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43


 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.