Kritik af ministerium for at rette i dokumenter før aktindsigt

06-03-2009

Da Økonomi- og Erhvervsministeriet i sommeren 2008 gav aktindsigt i daværende minister Bendt Bendtsens kalender, var det forkert at redigere i indholdet inden udleveringen. Det fastslår Folketingets Ombudsmand i en ny udtalelse.

I maj måned 2008 bad en journalist om at få aktindsigt i bl.a. Bendt Bendtsens kalender. Anmodningen skete som led i dækningen af en historie om Bendt Bendtsens brug af sin ministerbil. Men da journalisten fik aktindsigt i kalenderen, havde ministeriet foretaget tilføjelser til nogle af aftalerne – for at undgå at journalisten misforstod aftalernes karakter. Det var i den udleverede kalender markeret hvor der var sket tilføjelser, men det var ikke muligt at se hvori de konkrete tilføjelser bestod. Derudover havde ministeriet udeladt en del af kalenderens oplysninger under henvisning til at journalisten kun havde krav på at se de dele af kalenderen der vedrørte Bendt Bendtsens aftaler som minister, og ikke de dele der vedrørte Bendt Bendtsens aftaler som politiker eller privatperson.

Som et eksempel på ministeriets ændring af oplysninger i kalenderen kan nævnes aftalen den 6. maj 2004 kl.19.00 der var blevet ændret fra ”middag hos Lene og Alf Duch Pedersen” til ”Erhvervsmiddag Danisco v. Lene og Alf Duch Pedersen”

Efter journalisten i en avisartikel havde kritiseret ministeriets fremgangsmåde, sendte ministeriet en udgave af kalenderen der ikke indeholdt tilføjelser, til journalisten og offentliggjorde en oversigt hvor man kunne se de konkrete tilføjelser.

Journalisten klagede efterfølgende til ombudsmanden der bl.a. fik både den originale og den udleverede kalender til gennemsyn.

Ombudsmanden kritiserer nu at ministeriet ændrede i kalenderen før der blev givet aktindsigt i den. Det er i strid med offentlighedsloven. Hvis ministeriet mente at der var behov for at supplere eller forklare oplysningerne i kalenderen, burde dette være sket i et særskilt dokument. Ombudsmanden skriver i den forbindelse i sin udtalelse: ”at ministeriet efter min opfattelse kunne have opnået den ønskede supplering af kalenderens oplysninger på en måde der ikke gav risiko for tvivl om omfanget af og motiverne for ministeriets ændringer af kalenderen.”

”Der er tale om justeringer som måske kunne give indtryk af at aftalerne havde en anden karakter”, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen om væsentligheden af de skete ændringer.

”Men uanset hvor ubetydelige ændringerne havde været, må en offentlig myndighed ikke ændre i et dokument før det giver aktindsigt”, tilføjer ombudsmanden.

Ombudsmanden mener også at det var forkert af ministeriet uden videre at fjerne alle de dele af kalenderen der efter ministeriets opfattelse vedrørte Bendt Bendtsens aktiviteter som politiker og privatperson. Oplysninger om private aktiviteter mv. kan fjernes, men det må vurderes konkret efter offentlighedslovens særlige regler om beskyttelse af private forhold og interesser.

Hele udtalelsen kan læses her

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.

 

 

Folketingets Ombudsmand skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. Folketingets Ombudsmand kan også inspicere enhver institution og ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed.  

I 2007 modtog ombudsmanden 3.732 klager. Ombudsmanden tog 201 sager op på eget initiativ og der blev foretaget 28 inspektioner.