FOB 2023-27

Utilstrækkelig ekstrahering af oplysninger fra bestyrelsesreferater

11-10-2023

En journalist bad Seniorpensionsenheden om aktindsigt i referater fra enhedens seneste tre bestyrelsesmøder.

Seniorpensionsenheden gav journalisten afslag på aktindsigt i de tre referater med henvisning til offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Enheden udleverede dog en række oplysninger fra referaterne efter reglerne om ekstrahering i offentlighedslovens § 28, stk. 1.

Ombudsmanden var enig med Seniorpensionsenheden i, at de tre referater havde karakter af interne dokumenter og således som udgangspunkt var undtaget fra retten til aktindsigt.

Ombudsmanden fandt imidlertid, at dokumenterne indeholdt flere oplysninger om sagens faktiske grundlag mv. end anført af Seniorpensionsenheden. Det drejede sig om oplysninger om bl.a. udviklingen i antallet af ansøgninger om seniorpension, tilkendelsesprocenten for seniorpension, udfaldet af klagesager på området og bemærkninger fra en ekstern revisor.

Ombudsmanden henstillede på den baggrund til Seniorpensionsenheden at genoptage sagen.

(Sag nr. 23/02324)

Opfølgning

15-02-2024 Opfølgning er tilføjet i den vedhæftede PDF.