FOB 2023-3

Digital ansøgningsløsning sikrede ikke, at udlændinge uden gyldigt pas kunne indgive ansøgning

03-02-2023

Ombudsmanden undersøgte af egen drift, om den digitale ansøgningsløsning, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) stillede til rådighed på sin hjemmeside, sikrede adgang til, at ansøgere uden et gyldigt pas kunne ansøge om opholdstilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen.

Baggrunden var medieomtale af en sag om en udlænding, der ikke kunne indtaste gyldige pasoplysninger i ansøgningsskemaet, da hans pas var udløbet. Hvis pasfelterne ikke blev udfyldt, kunne ansøgningen ikke indgives.

SIRI havde på forespørgsel oplyst ansøgere uden et gyldigt pas om, at de kunne indgive ansøgning ved at indtaste vilkårlige tegn eller oplysninger om et udløbet pas. Efter ombudsmanden gik ind i sagen, lagde SIRI en vejledningstekst om denne mulighed på sin hjemmeside. SIRI ville senere indsætte et link til vejledningen i ansøgningsskemaet.

Ombudsmanden udtalte, at SIRI’s digitale ansøgningsløsning ikke for ansøgere uden et gyldigt pas sikrede adgangen til i overensstemmelse med regelgrundlaget at indgive en ansøgning via ansøgningsløsningen. 

Hvis SIRI valgte at bibeholde et ansøgningsskema med pasfelter, som det var obligatorisk at udfylde, forudsatte det efter ombudsmandens opfattelse, at SIRI sikrede klar og entydig vejledning om, hvordan felterne skulle udfyldes, hvis en ansøger ikke havde et gyldigt pas.

Henset til at ansøgningen kun kunne indgives ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, og at de pågældende oplysninger blev afgivet under bl.a. strafansvar, burde en vejledning om, at det er muligt lovligt at indgive en ansøgning ved at indtaste vilkårlige tegn e.l., efter ombudsmandens opfattelse fremgå direkte af ansøgningsskemaet.

Den løsning, som SIRI havde valgt, var således ikke tilstrækkelig.

(Sag nr. 22/04210)