FOB 2023-22

Ombudsmanden anbefaler tiltag for at sikre bedre forhold for børn i Jyderup Fængsel

27-06-2023

Ombudsmanden gennemførte i februar 2023 et tilsynsbesøg i Jyderup Fængsel med fokus på forholdene for børn, der opholdt sig i fængslet hos deres mødre. Fængslet havde siden 2021 været et kvindefængsel, og enkelte mindre børn havde i perioder opholdt sig der sammen med deres mødre. Tilsynet blev gennemført sammen med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur.

Tilsynsbesøget viste, at behandlingen af anmodninger fra en indsat eller varetægtsfængslet om at have sit barn hos sig i fængslet ikke var sket i overensstemmelse med reglerne. I ingen af de tre sager, der havde været behandlet inden besøget, forelå de nødvendige vurderinger fra myndighederne, og ansvarsfordelingen internt i kriminalforsorgen fremstod uklar. Ombudsmanden anbefalede derfor, at Jyderup Fængsel udarbejdede retningslinjer om sagsbehandlingen og sikrede, at anmodninger om at have sit barn hos sig blev behandlet i overensstemmelse med reglerne.

Besøget viste endvidere, at de ansatte var opmærksomme på børnenes trivsel, men også at de oplevede, at det kunne være vanskeligt at vurdere dette, og at der var usikkerhed om personalets opgaver i forhold til indsatte med børn. Ombudsmanden anbefalede derfor forskellige tiltag for at sikre, at personalet havde den fornødne viden.

Besøget viste desuden, at der endnu ikke fuldt ud var adgang til alderssvarende indendørs og udendørs faciliteter for børn. Bl.a. var der i arresten blot et grusbelagt gårdareal uden legeredskaber til børnene. På den baggrund anbefalede ombudsmanden, at Jyderup Fængsel sikrede, at børn, uanset hvilken afdeling de opholdt sig i, havde adgang til alderssvarende faciliteter både indendørs og udendørs.

(Sag nr. 22/05544)