FOB 2023-16

Sygehus burde have lavet jobopslag før ansættelse af kommunikationskonsulent

29-06-2023

Mens Sygehus Sønderjylland søgte en presseansvarlig, blev en stilling som kommunikationskonsulent også ledig på sygehuset. I stedet for at lave et særskilt jobopslag om denne stilling valgte sygehuset at ansætte en af de kandidater, der inden udløbet af ansøgningsfristen havde søgt jobbet som presseansvarlig.

Ombudsmanden fandt ikke, at man generelt kunne udelukke, at en ansættelsesmyndighed i visse tilfælde i forbindelse med en rekrutteringsproces kan ansætte en ansøger, der inden udløbet af ansøgningsfristen har søgt en stilling, der har været slået op, i en anden stilling, der ikke har været slået op, men under ansættelsesprocessen viser sig at blive ledig.

Denne ansættelsesproces vil imidlertid kun være forenelig med den forvaltningsretlige grundsætning om, at ledige stillinger i den offentlige forvaltning som altovervejende hovedregel skal besættes efter offentligt opslag, hvis der er en sådan overensstemmelse (lighed) mellem på den ene side stillingsopslaget for den stilling, der er slået op, og på den anden side indholdet af samt vilkårene for den stilling, der ikke er slået op, at formålet med opslagsreglerne – at fremkalde ansøgninger fra alle interesserede og kvalificerede ansøgere til den konkrete stilling – ikke tilsidesættes. 

Samlet set var forskellene mellem den opslåede stilling som presseansvarlig og stillingen som kommunikationskonsulent efter ombudsmandens opfattelse af en sådan karakter, at sygehuset ikke kunne lægge til grund, at et særskilt stillingsopslag som kommunikationskonsulent ikke ville have tiltrukket andre ansøgere. Det var på den baggrund ombudsmandens opfattelse, at stillingen som kommunikationskonsulent skulle have været slået særskilt op. Derfor skulle stillingen som kommunikationskonsulent også have været lagt på Jobnet.

(Sag nr. 23/00044)