FOB 2023-14

Anonymisering af abortsager kunne ikke gennemføres uden nævneværdig brug af ressourcer

26-05-2023

Fire regioner afslog delvist at give en journalist aktindsigt i sager om tilladelse til og afslag på senabort. Abortankenævnet stadfæstede efterfølgende afgørelserne.

Om journalisten kunne få indsigt i de ønskede oplysninger, afhang af, om regionerne burde have gennemført en anonymisering af materialet efter et princip svarende til offentlighedslovens § 14 (meroffentlighedsprincippet), jf. nærmere forarbejderne til lovens § 30, nr. 1.

 Det forudsætter efter forarbejderne, at anonymiseringen kan ske uden ”nævneværdig brug” af myndighedernes ressourcer. Ombudsmanden henviste til, at der ifølge FOB 2014-36 i hvert fald sigtes til et mindre tidsforbrug end 25 timer, og at ombudsmanden i sagen 15/01637 havde fundet, at et forventet tidsforbrug på mindst 19 timer oversteg det, der kunne kræves.

På grundlag af de foreliggende oplysninger om myndighedernes forventede ressourceforbrug mente ombudsmanden ikke, at der var udsigt til, at han ville kunne kritisere myndighedernes vurdering af, at en anonymisering af sagerne ikke kunne foretages uden nævneværdig brug af ressourcer.

(Sag 23/00756)