FOB 2023-1

Skattestyrelsens Facebook-profil

19-01-2023

Ombudsmanden undersøgte Skattestyrelsens administration af styrelsens Facebook-profil med fokus på den vejledning, som blev givet på profilen. Undersøgelsen byggede på en gennemgang af de i alt 2.024 opslag, der var på profilen i april 2022.

På baggrund af sin gennemgang af styrelsens svar konstaterede ombudsmanden, at styrelsen generelt svarer på det, der spørges om, at svarene er formuleret høfligt, venligt og imødekommende, at styrelsen svarer hurtigt, og at svarene ses at holde sig inden for de rammer, som følger af styrelsens tavshedspligt mv.

Undersøgelsen gav dog ombudsmanden anledning til nogle betragtninger om formuleringen af vejledningen på Facebook-profilen, som styrelsen kunne lade indgå i sine overvejelser om administration af profilen.

Bl.a. konstaterede ombudsmanden, at nogle få svar var formuleret sådan, at læseren kunne blive i tvivl om, hvorvidt svaret alene var vejledende, eller om det var udtryk for en afgørelse eller et bindende svar.

Styrelsen burde derfor fortsat have fokus på at sikre, at det tydeligt fremgik, at svarene alene var vejledende. Dette ville i nogle tilfælde kunne gøres ved at indsætte et forbehold. Styrelsen kunne også overveje, om en samtidig omtale eller henvisning til de relevante regler i nogle tilfælde kunne bidrage til at øge kvaliteten og eventuelt tydeliggøre, at svaret kun var vejledende.

Styrelsen kunne desuden overveje, om en øget brug af standardsvar kunne medvirke til, at borgere, der spørger om samme eller meget lignende forhold, kunne modtage et mere ensartet og fyldestgørende svar.

Styrelsen havde oplyst, at styrelsen fremover ville overveje, om en borger skulle vejledes om – eller om en henvendelse skulle oversendes til behandling efter – Skatteforvaltningens interne klageordning. Det tilsluttede ombudsmanden sig. 

(Sag nr. 22/00861)