FOB 2023-35

Ajourføring af Offentlighedsportalen

16-11-2023

Offentlighedsportalen (www.offentlighedsportalen.dk) er oprettet af Justitsministeriet og skal i henhold til § 18 i offentlighedsloven indeholde forskellige former for information om adgangen til aktindsigt hos forvaltningsmyndighederne – bl.a. love, administrative forskrifter og lovforslag samt Folketingets Ombudsmands udtalelser om aktindsigt. Justitsministeriet har ansvaret for at føre Offentlighedsportalen.

En stikprøveundersøgelse af indholdet på Offentlighedsportalen viste, at indholdet på en række områder var ufuldstændigt og manglede opdatering. Derfor rettede ombudsmanden henvendelse til Justitsministeriet. Ved inddragelse af samtlige ministerier og ved samarbejde med Folketingets Lovsekretariat foretog Justitsministeriet og Civilstyrelsen herefter en ajourføring af indholdet på Offentlighedsportalen. Desuden blev portalens opsætning og søgefunktion forbedret.

Ombudsmanden udtalte, at Offentlighedsportalen skal fungere både som informationsbase for borgere og medier og som et arbejdsredskab for forvaltningsmyndighederne, når de skal træffe afgørelser om aktindsigt. Varetagelse af disse funktioner forudsætter, at Offentlighedsportalen indeholder det relevante materiale om aktindsigt, og at dette materiale opdateres løbende, så portalen er brugbar for både borgere, medier og forvaltningsmyndigheder.

På baggrund af de gennemførte tiltag og oplysninger om, at Justitsministeriet fortsat ville være opmærksom på pligten til at publicere relevant materiale på portalen samt minde andre ministerier herom, foretog ombudsmanden sig ikke yderligere i sagen.

(Sag nr. 22/01371)