Større problemer med partsrepræsentation i Skatteforvaltningen end tidligere afdækket

06-11-2023

For to år siden kritiserede ombudsmanden, at fem it-systemer på skatteområdet ikke i tilstrækkelig grad gav borgerne mulighed for at benytte partsrepræsentanter såsom advokater eller revisorer til at hjælpe dem med deres sager om for eksempel skattepligt eller gæld.

Nu viser nye oplysninger fra Skattestyrelsen, at problemerne er mere udbredte end tidligere afdækket, og at de har været til stede i en årrække.

Efter ombudsmandens kritik foretog Skattestyrelsen en omfattende kortlægning af Skatteforvaltningens it-systemer. Den viser, at borgerne i 32 systemer kan have udfordringer i forhold til at bruge en partsrepræsentant.

Bl.a. systemerne, der understøtter forskuds- og årsopgørelser, samt Vurderingsportalen kan være ramt af udfordringer.

”Skattesager kan være komplekse og have stor betydning for borgeres og virksomheders økonomi. Derfor er det vigtigt, at man i overensstemmelse med forvaltningsloven har mulighed for at lade sig repræsentere af for eksempel rådgivere og eksperter. Jeg erkender, at det kan være tungt at rette op på it-systemer. Men samlet set er omfanget, varigheden og tidsplanen for lovliggørelsen efter min opfattelse kritisabel”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Skattestyrelsen oplyser til ombudsmanden, at Skatteforvaltningen arbejder på at løse problemerne, men at det endnu er uklart, hvornår varige løsninger er på plads. I første omgang vil Skatteforvaltningen indføre kompenserende tiltag for udvalgte it-systemer med mange forsendelser. Disse tiltag vil dog ikke betyde, at kravene til partsrepræsentation overholdes fuldt ud.

Ombudsmanden har bedt om at modtage underretninger i 2024 om Skatteforvaltningens videre arbejde med at håndtere udfordringerne med partsrepræsentation, første gang senest den 1. februar 2024.

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12

Fakta

Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Det følger af forvaltningslovens § 8.

Denne bestemmelse er udtryk for et grundlæggende princip om, at borgere i almindelighed kan vælge at lade sig repræsentere eller bistå af andre, når de er i kontakt med den offentlige forvaltning.

Læs mere om retten til partsrepræsentation i overblik #6 i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.