Digitalt ansøgningsskema sikrede ikke, at udlændinge uden pas kunne indgive ansøgning

03-03-2023

Når en udlænding søger om opholdstilladelse i Danmark efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, skal vedkommende benytte et digitalt ansøgningsskema på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI’s) hjemmeside. I skemaet skal ansøgeren blandt andet indtaste sit pasnummer og passets udløbsdato. Hvis felterne ikke udfyldes, kan skemaet ikke indsendes.

Det er imidlertid ikke en betingelse for at få opholdstilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, at man er i besiddelse af et gyldigt pas. Derfor har ombudsmanden bedt SIRI om at sørge for, at også udlændinge uden et gyldigt pas har mulighed for at ansøge.

SIRI har tidligere oplyst ansøgere telefonisk om, at de blot kan indtaste vilkårlige tegn eller oplysninger fra et udløbet pas, hvis de ikke er i besiddelse af et gyldigt pas. Efter ombudsmanden begyndte sin undersøgelse af sagen, har SIRI desuden angivet det samme på sin hjemmeside. Herudover vil SIRI midt i 2023 indsætte et link i ansøgningsskemaet til vejledningen på hjemmesiden.

Den løsning er imidlertid ikke god nok, udtaler Folketingets Ombudsmand. Oplysningerne i ansøgningsskemaet afgives under strafansvar, og udfyldelse af det digitale ansøgningsskema er normalt eneste mulighed for at indgive en ansøgning. Derfor bør denne information efter ombudsmandens opfattelse fremgå direkte af det pågældende skema, så både ansøgere og myndigheder klart kan se, at det ikke vil udgøre en strafbar handling eller have udlændingeretlige konsekvenser at udfylde pasfelterne med vilkårlige tegn.

”Hvis styrelsen vil benytte en digital ansøgningsløsning, der indebærer, at udlændinge uden gyldigt pas kun kan ansøge, hvis de indtaster forkerte oplysninger, skal det stå klart, at dette er en lovlig fremgangsmåde – ikke mindst når ansøgerne bedes om at erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte, og konsekvenserne af at afgive forkerte oplysninger kan være ganske alvorlige for de pågældende”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden beder styrelsen om at svare på, hvad hans udtalelse giver styrelsen anledning til at foretage sig. Han beder styrelsen om at vende tilbage inden for to måneder.

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12