Vurderingsstyrelsen havde ikke pligt til at forlænge ejendomsejeres frist for BBR-indsigelser

23-10-2023

Når en boligejer får besked fra Vurderingsstyrelsen om de oplysninger, som styrelsen vil lægge til grund for boligens nye ejendomsvurdering pr. 1. januar 2020, får boligejeren fire uger til at rette eventuelle urigtige oplysninger om boligen i BBR. Oplysningerne skal inden fristens udløb godkendes af kommunen, før de kan indgå i Vurderingsstyrelsens arbejde med at fastsætte ejendomsværdien.

Det betyder, at boligejere risikerer, at urigtige BBR-oplysninger lægges til grund for beregning af deres ejendomsvurdering, hvis kommunen ikke når at godkende rettelserne i registret, inden fristen udløber.

Ombudsmanden konstaterer, at loven ikke forhindrer Vurderingsstyrelsen i at forlænge fristen kortvarigt for at give en kommune længere tid til at tage stilling til en borgers rettelser i BBR. Han er imidlertid samtidig enig med Vurderingsstyrelsen i, at det næppe har været lovgivers hensigt, at styrelsen skal forlænge deklarationsperioden i den slags sager.

Hensyn til masseadministration

Udrulningen af de nye ejendomsvurderinger er en betydelig administrativ opgave, der omfatter mere end 1,7 millioner ejerboliger. Det fremgår af lovforarbejderne, at opgaven skal løses ved hjælp af masseadministration, digitalisering og automatiske løsninger.

”Når en part overholder lovbestemte frister, bør myndighedernes sagsbehandlingstid som udgangspunkt ikke komme parten til skade. Reglerne om ejendomsvurderinger fraviger imidlertid på flere punkter de almindelige forvaltningsretlige regler, og der er tydeligvis fra lovgivers side lagt vægt på at give Vurderingsstyrelsen mulighed for simpel og enkel maskinel masseadministration. På baggrund af de særlige regler, der er fastsat på området, kan jeg ikke kritisere Vurderingsstyrelsens handlemåde i denne sag”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden lægger også vægt på, at boligejere selv har pligt til at sørge for, at deres ejendom er registreret korrekt i BBR, og at Vurderingsstyrelsen har foretaget en vejledningsindsats for at gøre ejendomsejerne opmærksomme på, at de i god tid skal sikre dette.

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12